divendres, 26 de setembre del 2014

La caixeta

   La caixeta és la nostra primera manualitat de l'extraescolar de plàstica.
Hem necessitat pals de gelat, cola blanca, taps de suro i pintures.dilluns, 15 de setembre del 2014

PRESENTACIÓ DEL CURS D'EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Activitat dirigida a nens i nenes de 1r i 2n d'Educació Primària.

A càrrec de Clara Saura Roso


El taller de plàstica busca promoure el desenvolupament de les habilitats manuals i d’expressió plàstica dels alumnes. Per una banda es facilitaran eines i exemples per ampliar coneixements i per un altre es treballarà de forma activa, a través de treballs pràctics proposats per la mestra i els alumnes.

Les activitats estaran marcades per metodologies flexibles que vinculin l´alumnat a diverses eines plàstiques, amb l'objectiu de possibilitar al participant viure una experiència de descobriment, d'exploració i d’expressió.

Objectius:

- Facilitar als alumnes recursos i tècniques artístiques perquè aprenguin a expressar-se de manera creativa i eficaç.
- Potenciar el treball col·lectiu i col·laboratiu.
-  Treballar el contacte amb l’entorn i interpretar la realitat que ens envolta.
- Estimular la capacitat d’observar, percebre i descobrir.
- Fomentar la iniciativa, la imaginació i l’expressió de sensacions i sentiments a través dels treballs proposats i del diàleg amb els companys.
- Prendre consciencia dels límits i de les capacitats personals per poder millorar, adquirir seguretat en un mateix, i desenvolupar afany d’aprendre i de superació.
- Incrementar la capacitat d’autocrítica dels petits artistes, tot comentant els resultats entre tots.
- Fomentar el costum de pensar, de fer un esboç mental, abans de començar a plasmar la idea preconcebuda.
- Aprendre a dissenyar i a organitzar l’espai.
- Treballar la motricitat fina.
- Potenciar la personalitat de cada nen i cada nena.
- Ampliar el llenguatge plàstic.
- Adquirir hàbits d’ordre i de respecte vers als materials, als companys i als treball.

La inspiració l’obtindrem del nostre entorn proper i manipularem diferents tècniques i materials, tant bidimensionals; emprant colors, ceres, retolador, aquarel·la i acrílic de diferents maneres (amb pinzell, amb els dits, amb esponja...) com tridimensionals; jugant amb fang, plastilina, teles, paper de seda o creant a partir de materials reciclats.
Part dels treballs es desenvoluparan de forma individual; sempre comentant curiositats,  descobriments i resultats amb els companys. Però també ajuntarem l’esforç de tots per poder guarnir part de l’escola amb treballs col·lectius. Totes les activitats van encaminades a despertar l’interès dels/les alumnes per a realitzar-les tenint en compte que gaudeixin durant el procés creatiu i desenvolupant la consciencia de treballar i d’esforçar-se per aconseguir un resultat concret: pensant primer el que volem expressar, intentant ser polits i acurats en totes les tasques, observant les característiques (colors, proporcions, peculiaritats...) d’allò que volem representar per aconseguir que l’obra final s’apropi el màxim al que teníem en ment.

El meu esforç anirà encaminat a orientar i a despertar l´ interès de l'alumnat per observar el que els envolta i a desenvolupar la creativitat personal, manipulant diferents materials, aprenent a superar obstacles, valorant i respectant els seus treballs i els dels seus companys; però sobretot a proporcionar el necessari per a que els petits artistes gaudeixin, a cada sessió, de 45 minuts plens de noves sensacions, expressió lliure i felicitat.

DESCOBRIM LA MÀGIA DE BARREJAR COLORS

Com ja hem fet en altres ocasions, recorrem al fabulós llibre d'Hervé Tullet per introduir la màgia de barrejar els colors primaris ...