dimarts, 4 d’octubre de 2016

PRESENTACIÓ EXTRAESCOLAR TÈXTIL I D'ESTAMPACIÓActivitat dirigida als alumnes de 3r i 4t de primaria
A càrrec de Clara Saura Roso


L'extraescolar d’il·lustració i estampació busca promoure el desenvolupament de les habilitats manuals i d’expressió plàstica dels alumnes mitjançant tècniques d’estampació així com diferents treballs utilitzant diferents tècniques artístiques i materials que els apropin al món tèxtil. Per una banda es facilitaran eines i exemples per ampliar coneixements i per un altre es treballarà de forma activa, a través de treballs pràctics proposats per la mestra i els alumnes.

OBJECTIUS DEL CURS
- Facilitar als alumnes recursos i tècniques artístiques relacionades amb el món tèxtil i d’estampació perquè aprenguin a utilitzar-les de forma creativa i autònoma.
- Estimular la capacitat d’observar, percebre, experimentar i descobrir.
- Fomentar la iniciativa, la imaginació i l’expressió de sensacions i sentiments a través dels treballs proposats i del diàleg amb els companys.
- Potenciar i desenvolupar la creativitat i la  personalitat de cada nen i cada nena.
- Prendre consciència dels límits i de les capacitats personals per poder millorar, adquirint seguretat en un mateix i desenvolupant l’afany d’aprendre i de superació.
- Fomentar el costum de pensar abans d’actuar; fent un esbós mental i dissenyant el producte abans de començar a plasmar la idea preconcebuda.
- Incrementar la capacitat d’autocrítica, tot comentant els resultats entre tots.
- Fomentar l’estima per tot el procés de creació, des de la primera inspiració fins al resultat final, cultivant la paciència i el gust per gaudir cada instant del treball artístic.
- Treballar la motricitat fina.
- Potenciar tant el treball individual com el col•lectiu..
- Adquirir hàbits d’ordre i de respecte vers als materials, als companys i als treballs.

Cap comentari:

Publica un comentari

DESCOBRIM LA MÀGIA DE BARREJAR COLORS

Com ja hem fet en altres ocasions, recorrem al fabulós llibre d'Hervé Tullet per introduir la màgia de barrejar els colors primaris ...